شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ ه‍.ش.

ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻋﺎﻟﯽ ﭘﯿﺎﻡ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﻫﺸﺖ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﻭﯾﻦ
ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﻫﺮﺍﻧﺎ – ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻋﺎﻟﯽ ﭘﯿﺎﻡ، ﺷﺎﻋﺮ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﻭ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺎﺑﻖ، ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﻫﺸﺖ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﻭﯾﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ .
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻫﺮﺍﻧﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﮐﻠﻤﻪ؛ ﺍﯾﻦ ﺷﺎﻋﺮ ﺣﺎﻣﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﮐﻪ
ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﯼ ۹۱ ﻭ ۹۲ ﻧﯿﺰ ﻣﺪﺗﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ۳۵۰ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﻭﯾﻦ
ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﻫﺸﺖ ﺍﯾﻦ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﮐﻪ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻏﯿﺮ
ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻭ ﻧﺎﮔﻮﺍﺭﯼ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺣﺎﮐﻢ ﺍﺳﺖ، ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
ﺍﻭ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺨﻠﺺ « ﻫﺎﻟﻮ» ﺑﻪ ﺳﺮﻭﺩﻥ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﻃﻨﺰ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﯼ ﺷﻬﺮﺕ
ﺩﺍﺭﺩ، ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻭﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ
ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺷﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ، ﺍﺷﻌﺎﺭﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺁﻥﻫﺎ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺣﮑﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ .
ﻭﯼ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﺭ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺭﻭﺍﯾﺖ ﮐﺮﺩﻩ : « ﮔﻔﺘﻢ ﺁﻗﺎﯼ
ﻗﺎﺿﯽ ! ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﻣﺨﺘﻮﻣﻪ ﺍﺳﺖ . ﺑﺮﺍﯼ ﯾﮏ ﺷﻌﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ
ﺭﺍ ﺩﻭ ﺑﺎﺭ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮐﺮﺩ . ﮔﻔﺖ ﺍﻭﻥ ﺑﺎﺭ ﺷﺎﮐﯽﺍﺕ ﺳﭙﺎﻩ ﺑﻮﺩ، ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ
ﺷﺎﮐﯽﺍﺕ ﭘﻠﯿﺲ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﺍﺳﺖ ! ﮔﻔﺘﻢ ﺍﯾﻨﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ؛ ﻣﻦ
ﺑﺎﺑﺖ ﯾﮏ ﺷﻌﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻭﻡ ﺯﻧﺪﺍﻥ؟ ﮔﻔﺖ ﻫﻤﯿﻨﻪ ﮐﻪ

ﻫﺴﺖ

سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ ه‍.ش.

دادگاه تجدیدنظر تسلیم سپاه شد:
اعلام قطعیت اشد مجازات برای فعالان فیس بوکی
یک روز پس از انتقال شش زندانی سیاسی از بند ۳۵۰ زندان اوین احکام قطعی آنها نیز رسما به ایشان اعلام شده است.
به گزارش خبرنگار کلمه، درحالی که شش ماه پیش در اقدامی کم سابقه شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر اقدام به برگزاری جلسه دادرسی چندین ساعته ای با ۸ نفر از متهمان پرونده فعالان فیس بوکی کرد که دردادگاه بدوی انقلاب مجموعا به بیش از ۱۲۰ سال حبس محکوم شده بودند، سرانجام پس از رفت و برگشت های متعدد و اظهارنظرهای متناقض قاضی پورعرب از جمله اینکه در مورد نقض احکام صادره با مخالفت دادستان تهران و اطلاعات سپاه مواجه شده است، بالاترین احکام حبس صادره تایید و از سوی دادسرای اجرای احکام مستقر در اوین، به موقع اجرا گذاشته شده است.
بدین ترتیب با اعمال سخت ترین شرایط ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در باب تجمیع مجازات ها، پنج تن از متهمان این پرونده به نام های مسعود سیدطالبی، فرید اکرمی پور، فریبرز کاردارفرد، مسعود قاسمخانی و امیر گلستانی به ۷ سال حبس قابل اجرا و مهدی ری شهری به ۵ سال حبس قابل اجرا همگی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، محکومیت قطعی یافته اند، هرچند هرکدام از آنها به مجازات های غیراجرایی دیگری برای اتهاماتی همچون توهین به رهبری، مقامات و مقدسات نیز محکوم هستند.
گفته شده که رویا صابری نوبخت تبعه ایرانی و بریتانیایی، دیگر متهم این پرونده نیز حکم مشابهی دریافت کرده است.
متهمان این پرونده طی تابستان و پاییز ۱۳۹۲ در جریان یکی از عملیات های گسترده مرکز سایبری اطلاعات سپاه پاسداران در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی بازداشت و در بند ۲ الف تحت فشارهای مختلف روانی و فیزیکی مجبور به اعترافاتی علیه خود شده اند.

منبع کلمه

دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۴ ه‍.ش.

ﺁﺯﺍﺩﻯ ﻣﺠﯿﺪ ﺗﻮﮐﻠﻰ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﺟﺎﯾﻰ ﺷﻬﺮ
ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻫﺮﺍﻧﺎ - ﻣﺠﯿﺪ ﺗﻮﮐﻠﻰ ﻓﻌﺎﻝ ﺳﺮﺷﻨﺎﺱ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﻰ، ﺍﺯ
ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺁﺯﺍﺩ ﺷﺪ .
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻫﺮﺍﻧﺎ، ﺍﺭﮔﺎﻥ ﺧﺒﺮﻯ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺣﻘﻮﻕ
ﺑﺸﺮ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﻣﺠﯿﺪ ﺗﻮﮐﻠﻰ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ٣١ ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ، ﺑﺎ
ﻣﺮﺧﺼﻰ ﺳﻪ ﺭﻭﺯﻩ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﺟﺎﯾﻰ ﺷﻬﺮ ﮐﺮﺝ ﺁﺯﺍﺩ ﺷﺪ .
ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺭﺳﻤﻰ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﺍﯾﻦ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﻰ ﺑﯿﺴﺘﻢ
ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﻭﻟﻰ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﻫﺎ ﺣﺎﮐﻰ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ
ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺧﺼﻰ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﺮﺧﺼﻰ ﺑﻪ
ﺁﺯﺍﺩﻯ ﻗﻄﻌﻰ ﻭﻯ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .
ﻣﺠﯿﺪ ﺗﻮﮐﻠﯽ ﻋﻀﻮ ﺳﺎﺑﻖ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺍﺳﻼﻣﯽ
ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺍﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ، ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ۱۶ ﺁﺫﺭ ۸۸
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﺟﻤﻊ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ

ﺿﺮﺏ ﻭ ﺷﺘﻢ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺷﺪ .

شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۴ ه‍.ش.

“توهین به رهبری” و احضار مجدد ارژنگ داودی به دادگاه انقلاب کرج

ارژنگ داوودی زندانی سیاسی محکوم به اعدام، فردا شنبه ۲۹ فروردین‌ماه، به دادگاه انقلاب کرج احضار شده است.به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، این زندانی سیاسی بند ١٢ زندان رجایی شهر کرج، برای فردا شنبه ۲۹ فروردین‌ماه ۱۳۹۴، به شعبه یکم دادگاه انقلاب کرج به ریاست قاضی آصف الحسینی احضار شده است.او هفته گذشته در روز دوشنبه ۲۴ فروردین‌ماه نیز، به دادگاه انقلاب منتقل شده و با “پرونده‌سازی جدید” بازجویان وزارت اطلاعات، به اتهام “توهین به رهبری و سران جمهوری اسلامی ایران” توسط قاضی آصف الحسینی رییس شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج مورد محاکمه قرار گرفته بود.ارژنگ داودی به خاطر نامه‌نگاری از زندان، انتشار، ارسال نوشته‌ها و یادداشت‌هایش بار‌ها از سوی مسوولین زندان مورد تهدید، فشار و شکنجه قرار گرفته است. وی با اتهامات تازه‌ای در زندان روبرو شده و به احکام جدید حبس نیز محکوم شده است.پیش‌تر اتهام «عضویت و هواداری و فعالیت موثر در پیشبرد اهداف سازمان مجاهدین خلق در زندان» صدور حکم اعدام را برای این زندانی سیاسی ۶۱ ساله به دنبال داشت.ارژنگ داودی محکومیت ۱۰ ساله نخست خود را به پایان رسانیده، اما پیش از صدور حکم تازه اعدام، با پرونده‌سازی‌های مختلف طی دوران حبس، دوباره به ۲۰ سال و ۸ ماه زندان محکوم شده است.این زندانی سیاسی آبان‌ماه ١٣٨٢ بازداشت شد و زیر شدید‌ترین شکنجه‌ها در سلول‌های انفرادی زندان “٣٢٨” سپاه پاسداران، بند دو الف قرار گرفت. وی از سوی شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب، قاضی حسن زارع دهنوی (حداد)، به ۱۵ سال زندان تعزیری، ۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی، انفصال دایم از مدیریت مجتمع آموزشی- فرهنگی پرتو حکمت، ٧۴ ضربه شلاق و تبعید به زندان‌های جنوب کشور محکوم شد.اتهام‌های اصلی ارژنگ داودی، راه‌اندازی و تاسیس «جنبش آزادی ایرانیان» و «کنفدراسیون دانشجویان ایرانی» است، هرچند اتهامات دیگری همچون نوشتن «مانیفست ضد نظام جمهوری اسلامی»، «توهین به رهبری و بنیانگذار جمهوری اسلامی و مسوولین نظام و روحانیون»، «توهین به مقدسات»، و همکاری با خبرنگار کانادایی «جین کوکان» برای ساخت فیلم مستند «ایران ممنوع» نیز در پرونده ارژنگ داودی وجود داشت.داودی در سال‌های اخیر به زندان‌های مختلفی تبعید شده است؛ از زندان اوین به زندانی در اهواز، از آنجا به بندرعباس و سپس به زندان رجایی شهر (گوهردشت) کرج تبعید شد. وی در مدتی که در زندان‌های مختلف دوره محکومیت خود را می‌گذراند، بار‌ها در اعتراض به وضعیت زندان، رفتار زندانبانان و اوضاع سیاسی- اجتماعی ایران اعتصاب غذا کرده است.این معلم زندانی در دوران سال‌های زندان، بار‌ها مورد شکنجه‌های وحشیانه قرار گرفته است و بخشی از بینایی و شنوایی خود را در اثر این شکنجه‌ها از دست داده است.

جمعه ۲۸ فروردین ۱۳۹۴ ه‍.ش.

بیش از ۴۳ اعدام در سه روز

 در سه روز گذشته دستکم ۴۳ نفر در ایران اعدام شده اند. ۴۲ نفر از این افراد در زندان های رجایی شهر و قزلحصار اعدام شده اند. گزارش ها حاکی از احتمال اعدام های دسته جمعی بیشتری در هفته های اول اردیبهشت است.
به گزارش هرانا به نقل از سازمان حقوق بشر ایران؛ روز چهارشنبه ۲۶ فروردین پنج زندانی متهم به قتل در زندان رجایی شهر به دار آویخته شدند. یکی از این زندانیان به نام جواد صابری (متولد ۱۳۶۹) به اتهام ارتکاب قتل زمانی که سنش زیر ۱۸ سال بود، به قصاص محکوم شده بود. بنا به این گزارش وی همچنین از بیماری روانی جدی رنج می برد و قبل از اعدام مدتی در مرکز روانی امین اباد بستری بود. او در سوم مهرماه ۸۷ دستگیر شده بود. دو زندانی دیگر به نامهای مرتضی صابر و فرزاد زنجانی نژاد , یک شهروند افغان و یکی زندانی که هویتش هنوز مشخص نیست نیز اعدام شدند. اعدام دو زندانی دیگر با گرفتن رضایت از اولیای دم متوقف شد. تا این لحظه رسانه های رسمی ایران فقط اعدام جواد صابر را اعلام کرده اند.
به گزارش منابع سازمان حقوق بشر ایران ادر روزهای دوشنبه و سه شنبه (۲۴ و ۲۵ فروردین) ۳۷ نفر در زندان های رجایی شهر و قزلحصار به دار آویخته شدند. به گزارش این منابع احتمال میرود که در هفته های اول اردیبهشت اعدام های دسته جمعی بیشتری در این زندان ها صورت گیرد.
سازمان حقوق بشر ایران اعدام های دسته جمعی و بی رویه چند روز اخیر را شدیدا محکوم کرد و خواهان واکنش فوری جامعه جهانی شد. محمود امیری مقدم، سخنگوی این سازمان، گفت: “عدم محکومیت این اعدام ها توسط جامعه جهانی پیام غلطی را به مقامات حکومت ایران می رساند. جامعه جهانی نباید چشمانش را به روی اعدام های دسته جمعی، بی رویه و غیر قانونی حکومت ایران ببندد”.
در روزهای اخیر گزارش های متعددی مبنی بر اعدام در زندان های قزل حصار و رجایی شهر کرج توسط نهادهای حقوق بشری منتشر شده است. منابع سازمان حقوق بشر ایران موارد زیر را گزارش کرده اند:
۲۶ اعدام در زندان رجایی شهر در دو روز: ۱۷ زندانی روز شنبه به سلولهای انفرادی منتقل شده و دو روز بعد، دوشنبه ۲۴ فروردین ماه، در این زندان اعدام شدند. این زندانیان که همگی از “شورشیان” زندان قزل حصار بودند که به رجایی شهر منتقل شده بودند. روز یکشنبه ۲۳ فروردین ماه نیز ۹  زندانی به سلولهای انفرادی منتقل شده و دو روز بعد، سه شنبه ۲۵ فروردین ماه، به دار آویخته شدند. همگی زندانیان به اتهام جرائم مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند. نامهای چهار نفر از این افراد بدین شرح  است: سجاد مخبری، علی خاندانی، رحیم نجفی و رضا قربانی.
۱۱ اعدام در زندان قزل حصار: روز سه شنبه ۲۵ فروردین ماه همچنین ۱۱ زندانی متهم به جرائم مربوط به مواد مخدر در زندان قزل حصار به دار آویخته شدند. همگی زندانیان از متهمین مواد مخدر شهریار بودند.نامهای دو نفر از این زندانیان معصوم علی میری و بیات زحمتکش بود.
مقامات قضایی ایران تا کنون فقط اعدام ۸ نفر از این زندانیان را اعلام کرده اند.

خبرگزاری هرانا